lekarz kropka katowice

Wstępne wyniki badania Herpevac nie wykazały żadnej skuteczności wobec choroby lub zakażenia HSV-2 (104). Te negatywne próby, choć rozczarowujące, dostarczyły wgląd w optymalną populację badawczą, projekt i punkty końcowe dla przyszłych badań. Fakt, że w obu badaniach stwierdzono różne wyniki, rodzi pytania dotyczące tego, czy ryzyko przeniesienia i / lub zachowania w parach niezgodnych w stabilnym związku może zasadniczo różnić się od tych z wieloma partnerami (104). Przyszłe próby powinny rejestrować członków zarówno niezgodnych monogamicznych par, jak i osób z wieloma partnerami w celu dalszej oceny. Punktami końcowymi zainteresowania w badaniu szczepionki profilaktycznej są zarówno nabycie zakażenia HSV-2, w celu zmierzenia zdolności szczepionki do indukowania odporności na sterylizację, jak i częstotliwości uwalniania wirusa. Read more „lekarz kropka katowice”