Pegaptanib w leczeniu zwyrodnienia plamki związanego z wieńcem neowaskularnym ad

Jeśli stan nie jest leczony, zwykle dochodzi do uszkodzenia fotoreceptorów i utraty widzenia centralnego, a po kilku miesiącach do lat naczynia są w dużej mierze zastąpione przez blizny włókniste. 16-18 Pacjenci, u których rozwija się centralny scotoma, mają trudności w wykonywaniu krytycznych zadań które są zwykle związane z centralnym widzeniem, takie jak czytanie, jazda, chodzenie i rozpoznawanie twarzy, a trudność ma poważny wpływ na ich jakość życia. Przy lepszym zrozumieniu patogenezy zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem neowaskularnym, zaawansowane terapie lekowe ukierunkowane na mechanizmy molekularne przyczyniły się do postępu. Pegaptanib (Macugen), 28-zasadowy aptamer kwasu rybonukleinowego (z łacińskiego aptusa, aby pasować oraz grecki meros, część lub region) kowalencyjnie połączony z dwoma rozgałęzionymi ugrupowaniami glikolu polietylenowego 20 kD, został opracowany, aby wiązać i blokować aktywność zewnątrzkomórkowego VEGF, w szczególności izoformę 165-aminokwasową (VEGF165). Aptamery charakterystycznie wiążą się z wysoką specyficznością i powinowactwem do docelowych cząsteczek, w tym białek. Wiązanie opiera się na specyficznej trójwymiarowej konformacji prawidłowo złożonego aptameru. Aby przedłużyć aktywność w miejscu działania, szkielet cukrowy pegaptanibu został zmodyfikowany, aby zapobiec degradacji przez endogenne endonukleazy i egzonukleazy, a ugrupowania glikolu polietylenowego zostały dodane w celu zwiększenia okresu półtrwania leku w ciele szklistym.
Postawiliśmy hipotezę, że celowanie VEGF165 wpłynie na podstawowe warunki wspólne dla wszystkich form neowaskularyzacji naczyniówkowej, w tym trzy angiograficzne podtypy zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem neowaskularnym. Przeprowadziliśmy dwie równoległe próby kliniczne, aby przetestować krótkoterminowe bezpieczeństwo i skuteczność pegaptanibu u pacjentów z szerokim spektrum ostrości wzroku, wielkości zmian i podtypów angiograficznych zmian na początku badania.
Metody
Projekt badania
W naszych badaniach przeprowadziliśmy dwie równoległe, prospektywne, randomizowane, podwójnie zaślepione, wieloośrodkowe, kontrolowane badania kliniczne z różną dawką w 117 lokalizacjach w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Europie, Izraelu, Australii i Ameryce Południowej. Pacjenci byli uprawnieni do włączenia do badania, jeśli mieli 50 lat lub więcej i mieli podwichnięte miejsca neowaskularyzacji naczyniówkowej wtórne do związanego z wiekiem zwyrodnienia plamki żółtej i zakresu najlepiej skorygowanej ostrości wzroku 20/40 do 20/320 w oku badania i 20/800 lub lepiej w drugim oku.
Podtyp angiograficzny zmiany chorobowej pacjenta został zdefiniowany w odniesieniu do wizualizacji nowych naczyń naczyniówki (klasycznej) w angiogramie fluoresceinowym. Całkowity obszar przeważnie klasycznego uszkodzenia obejmuje ponad 50 procent klasycznej neowaskularyzacji naczyniówkowej, całkowita powierzchnia minimalnie klasycznej zmiany obejmuje mniej niż 50 procent klasycznej neowaskularyzacji naczyniówkowej, a całkowite pole okultystycznej zmiany chorobowej nie obejmuje klasycznej neowaskularyzacji naczyniówkowej. Całkowitą wielkość zmiany, neowaskularyzację naczyniówkową lub wyciek mierzono na ramce na angiogramie fluoresceinowym z obszarem dysku optycznego jako jednostką miary; jest równa 2,54 mm2. Wielkość zmiany, neowaskularyzacja naczyniówkowa lub wyciek wyrażono jako wielokrotność tego standardowego obszaru optycznego dysku.
Pacjenci z wszystkimi angiograficznymi podtypami zmian chorobowych byli zapisani do badania, a zmiany o łącznej wielkości do 12 obszarów tarczy nerwu wzrokowego (w tym krew, blizna lub atrofia i neowaskularyzacja) były dozwolone
[przypisy: zespół guillaina barrego, hydrofity, kość łódeczkowata ]
[więcej w: zubiro, gokajak, chelatacja cena ]