wrocław przychodnia sportowa

W rezultacie w badaniach klinicznych na ludziach badano glikoproteinę B (gB) i szczepionki podjednostkowe gD. Fizjologicznie istotne receptory gospodarza zostały zdefiniowane (80), a struktury krystalograficzne białek HSV wraz z ich ligandami i dynamicznymi zmianami strukturalnymi podczas wprowadzania wirusa są nowo dostępne (81. 83). Dane te mogą informować o opracowaniu nowej generacji szczepionek na bazie glikoproteiny zaprojektowanych w celu wywoływania optymalnych przeciwciał neutralizujących, zainspirowanych sukcesem szczepionek przeciwko HPV, które wydają się działać przynajmniej częściowo poprzez wywoływanie wyższych mian przeciwciał neutralizujących niż te wywołane przez naturalne infekcja. Uszkodzenie immunologiczne Alphaherpesvirusy, takie jak HSV-2, przez miliony lat współistniały z gospodarzami naczelnych i opracowały wiele strategii unikania odpowiedzi immunologicznej gospodarza. Opóźnienie związane z transkryptem blokuje apoptozę i może pozwolić na przeżycie neuronów podczas utajonej infekcji (84), podczas gdy inne geny wirusowe blokują apoptozę indukowaną przez cytolityczne komórki odpornościowe efektorowe (85). Aktywowane specyficzne dla HSV limfocyty T CD8 + występują wokół trójdzielnego DRG u osób zakażonych HSV-1 (3, ale nie ma dowodów na to, że komórki te zabijają neurony, pomimo ekspresji białek cytolitycznych, takich jak granzym B (73). Kilka białek HSV, takich jak ICP0, ligazy ubikwityny, oddziałuje ze szlakiem IFN. Kontakt komórek T z komórkami zakażonymi HSV hamuje i zmienia sygnalizację komórek T przez wewnątrzkomórkowe kaskady fosforylacji (86), a ICP47 blokuje odpowiedzi komórek T CD8 + przez oddziaływania z transporterem związanym z przetwarzaniem antygenu (TAP), który przenosi peptydy do MHC klasy I (87). Dzięki znajomości specyficznych mechanizmów unikania HSV możliwe jest stworzenie replikacyjnych lub opartych na wirusach szczepionek modyfikowanych w celu wyłączenia inhibitorów odporności wrodzonej i nabytej. Przykłady obejmują delecję UL41 (która koduje białko o złożonych właściwościach, w tym obniżenie napięcia DC, odnośnik 88) z kandydujących szczepów szczepionkowych (89) i delecję wielu genów unikania odporności z ImmunovexHSV-2, żywego atenuowanego szczepu obecnie w fazie I klinicznej. próby (90). Tak więc, chociaż składniki odporności ochronnej pozostają nieznane, narzędzia do przeprowadzania badań mających na celu skorelowanie odporności z fenotypem są obecnie w dużej mierze na miejscu: immunokompetentni pacjenci mogą być fenotypowani pod kątem częstotliwości zrzucania, wirusowy proteom jest dostatecznie zwymiarowany do kompleksowych badań immunologicznych, a próbki mogą obejmują zainfekowane tkanki, a także krew. Modele zwierzęce szczepień HSV Modele myszy i świnek morskich infekcji HSV-2 dostarczyły ważnych informacji na temat immunobiologii opryszczki narządów płciowych. Model myszy jest ograniczony, ponieważ HSV nie spontanicznie reaktywuje się od myszy DRG, a zatem nie symuluje infekcji u ludzkiego gospodarza. Niektóre wirusowe mechanizmy unikania odporności są również mniej aktywne u myszy. Chociaż patogenezy wnikające w tkankowe komórki T specyficzne wobec HSV wytwarzane u myszy wydają się mieć zastosowanie do infekcji u ludzi (91, 92), większość badań szczepionek na myszach wykorzystuje letalność jako punkt końcowy i, z powodu ograniczeń przestrzennych, nie będzie tutaj badana. Świnka morska reaktywuje HSV spontanicznie przez ograniczony czas po zakażeniu pochwy (93), ale dostępnych jest niewiele odczynników, aby przeanalizować składniki skutecznej odpowiedzi immunologicznej w tym modelu. Jako alternatywę należy dalej wykorzystywać bawełniany model szczura, w którym następuje reaktywacja HSV (94). Wiele szczepionek profilaktycznych zostało przetestowanych w modelu świnki morskiej, a większość z nich skutecznie zapobiegała klinicznie widocznym zakażeniom (Tabela uzupełniająca 1, materiał uzupełniający dostępny online w tym artykule; doi: 10.1172 / JCI57148DS1)
[przypisy: zdz radzymin, przychodnia julian piekary śląskie, armapol gdynia ]