Weź głęboki oddech: badania płucne inspirują

Płuca są złożonym organem o wielu funkcjach; oprócz ułatwienia wymiany gazowej służy również jako pierwsza linia obrony przeciwko wdychanym patogenom środowiskowym i toksynom. Biorąc pod uwagę te kluczowe role, zakłócenie normalnej funkcji komórki lub oddziaływania między komórkami może mieć niszczące konsekwencje dla zdrowia. Artykuły z serii recenzji podkreślają ostatnie postępy w zrozumieniu patofizjologii wielu chorób płuc i sugerują, w jaki sposób te spostrzeżenia prowadzą do opracowania nowych strategii terapeutycznych. Płuca jest jednym z trzech narządów (wraz ze skórą i przewodem pokarmowym), które pozostają w stałym kontakcie z otaczającym środowiskiem. Interakcje ze środowiskiem stwarzają unikalne wyzwania dla obrony gospodarza, a płuca wyewoluowały mechanizmy adaptacyjne do radzenia sobie z egzogennymi wyzwiskami, w tym infekcje i ekspozycję otoczenia na alergeny i czynniki drażniące, które wynikają z naszego społeczeństwa przemysłowego i zmian w składnikach atmosferycznych. Dodatkowe obelgi stworzone przez człowieka, takie jak dym tytoniowy, rzucają wyzwanie płucom w potencjalnie niszczycielski sposób. Choroby płuc, takie jak astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP), zespół ostrej niewydolności oddechowej (ARDS) i zwłóknienie płuc są ważnymi przyczynami zachorowalności i umieralności na całym świecie. Chociaż istnieje wiele rezydujących typów komórek w płucach i górnych drogach oddechowych, od błony śluzowej nosa po dystalne pęcherzyki płucne, występują powszechne reakcje na urazy, które generują wyraźne patologie w oparciu o lokalizację urazu. Z badania interakcji, które zachodzą między nabłonkiem nabłonka płuca a rezydualnymi komórkami odpornościowymi po urazie, możemy dostrzec procesy, które regulują ekspansję komórek mezenchymalnych i rekrutację populacji nierezydentów, które wpływają na los gospodarza. Celem tej serii przeglądowej jest zwięzły przegląd niektórych z najbardziej rozpowszechnionych chorób płuc i wyjaśnienie, w jaki sposób nowe spojrzenie na mechanizmy, które leżą u podstaw tych chorób, może prowadzić do ścieżek identyfikacji nowatorskich i skutecznych metod leczenia. Budując mechanistyczne badania w kontekście klinicznym, mamy nadzieję, że te recenzje będą interesujące zarówno praktykujących klinicystów, jak i naukowców zajmujących się płucami. Zacznij od początku Aby zrozumieć funkcjonalne podstawy patobiologii choroby płuc, konieczne jest zarysowanie determinant wyspecjalizowanego nabłonka, który wyściela płuca z obszarów proksymalnych do dystalnych. Rackley i Stripp analizują pochodzenie nabłonka płucnego i komórek progenitorowych w różnych regionach, które przyczyniają się do naprawy płuc (1). Wyjaśniają dalej, że zrozumienie złożonych szlaków sygnalizacji komórkowej i sekwencji rozwojowych wymaganych do ustalenia prawidłowej fizjologii płuc ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia choroby, po części dlatego, że zmiany patologiczne są często związane z zaburzeniami w związku między nabłonkiem a leżącym pod nim zrębiem. Przełamywanie barier Jak wspomniano powyżej, jedną z kluczowych funkcji nabłonka płucnego jest działanie jako bariera między środowiskami wyzwalającymi środowisko a środowiskiem wewnętrznym.
[patrz też: armapol, porolet, medisquad ]