usg uda cena

Rzeczywiście, badania obejmujące cały genom wykazały, że nowotwory charakteryzują się przypadkowymi uszkodzeniami genetycznymi i epigenetycznymi (80). Rak stanowi dramatyczny przykład interakcji między starzeniem, dryftem epigenetycznym i chorobą. Komórki rakowe mają wysoki stopień nieprawidłowej metylacji DNA, a także inne zmiany epigenetyczne (81). Zwiększona metylacja wysp CpG promotora w starzejących się prawidłowych komórkach została odkryta przez badanie normalnie wyglądających tkanek przylegających do raka, a sugerowano, że zmiany starzenia się są wczesnym etapem karcynogenezy (23). Około 70%. 80% nieprawidłowości metylacji DNA w raku można przypisać do starzenia się wad (25), a sam rak może być postrzegany jako zjawisko przyspieszonego starzenia, jeśli uważa się replikację komórek macierzystych za ostateczny znak zegara biologicznego. Oprócz tych badań opisowych istnieją bezpośrednie przekonujące dane łączące defekty epigenetyczne i onkogenezę. Po pierwsze, niektóre z genów zmienionych epigenetycznie w nowotworze są autentycznymi genami supresorowymi nowotworów, które powodują rodzinne klastry nowotworowe, gdy są zmutowane, i istnieje odwrotna korelacja pomiędzy defektami genetycznymi i epigenetycznymi w tych loci, sugerując równoważną korzyść wzrostu niezależnie od wady molekularnej. (81). Po drugie, pisarze, redaktorzy i czytelnicy kodu epigenetycznego są często zmutowani w raku (82), co sugeruje, że dolne epigenetyczne defekty są funkcjonalnie odpowiedzialne za fenotyp nowotworowy. Wreszcie, w modelach myszy, redukcja metylacji w prawidłowej okrężnicy poprzez częściową delecję Dnmt1 zapobiega rozwojowi polipów (83), podczas gdy zwiększenie metylacji przez nadekspresję Dnmt3b zwiększa tworzenie polipów (84). Dane te wspierają model przewidujący, że związane z wiekiem defekty metylacji ograniczają szybkość rozwoju niektórych zmian przednowotworowych. W przypadku ludzkiej karcynogenezy często pojawiają się nowotwory w dziedzinie nieprawidłowej metylacji DNA (85), co jest również zgodne z modelem. Wnioski: błędna metylacja cyklDNA i dziedziczenie epigenetyczne wykazują znaczny dryft z wiekiem u ssaków, najprawdopodobniej z powodu błędów stochastycznych w kopiowaniu epigenetycznym podczas replikacji komórek macierzystych. Ten dryf powoduje mozaikownienie ekspresji genów i może znacząco przyczynić się do starzenia się fenotypów, w tym choroby. Starzenie się patologii z kolei przyspiesza dryfowanie metylacji przez promowanie przewlekłego zapalenia i niekontrolowanej proliferacji, tworząc w ten sposób błędne koło (Figura 2), które może tłumaczyć, dlaczego niektóre choroby, takie jak rak, rosną wykładniczo, a nie liniowo wraz z wiekiem. Oprócz swojego potencjału jako fizjologicznego markera ryzyka choroby, warto zastanowić się, czy zapobieganie dryfowi epigenetycznemu może złagodzić zaburzenia i choroby związane ze starzeniem się u ludzi. Podziękowania Prawidłowe badania w laboratorium autora są wspierane przez grant NIH CA158112 oraz grant od Ellison Medical Foundation. Autorem jest profesor American Cancer Society Clinical Research wspierany hojnym darem Fundacji FM Kirby. Przypisy Konflikt interesów: Jean-Pierre Issa jest płatnym konsultantem i uzyskał wsparcie badawcze od Astex Pharmaceuticals Inc. Informacje referencyjne: J Clin Invest. 2014; 124 (1): 24-29. doi: 10,1172 / JCI69735.
[patrz też: chelatacja cena, gorzyce odwyk, zubiro ]