Pegaptanib w leczeniu zwyrodnienia plamki związanego z wieńcem neowaskularnym ad 7

W porównaniu częstości zdarzeń niepożądanych (dla wszystkich dawek pegaptanibu w porównaniu z wstrzyknięciem pozorowanym) nie zaobserwowano znaczącej różnicy w częstości występowania zaburzeń związanych z nadciśnieniem naczyniowym (10% we wszystkich grupach); krwotoczne zdarzenia niepożądane (odpowiednio 2 procent i 3 procent); zdarzenia zakrzepowo-zatorowe (6 procent we wszystkich grupach) i perforacje żołądkowo-jelitowe (0 we wszystkich grupach). Wyjściowe wartości laboratoryjne były podobne we wszystkich grupach, a średnie zmiany we wszystkich wartościach laboratoryjnych od wartości początkowej były niewielkie i nie miały znaczenia klinicznego. Współczynnik zgonów wynosił 2% we wszystkich grupach, co jest podobne do obserwowanego w innych badaniach związanych z wiekiem zwyrodnienia plamki żółtej w tej populacji.21 Nie wykryto przeciwciał przeciwko pegaptanibowi. Nie było również doniesień o miejscowej lub ogólnoustrojowej nadwrażliwości przypisywanej pegaptanibowi. Większość zdarzeń niepożądanych zgłaszanych w badaniach była przemijająca, z nasileniem łagodnym do umiarkowanego i została przypisana przez badaczy do procedury wstrzyknięcia, a nie do badanego leku. Read more „Pegaptanib w leczeniu zwyrodnienia plamki związanego z wieńcem neowaskularnym ad 7”

Rewaskularyzacja tętnic wieńcowych przed planowaną poważną chirurgią naczyniową ad 5

Spośród 258 pacjentów poddanych rewaskularyzacji przedoperacyjnej, 225 (87 procent) przeszło planowaną operację naczyniową, podobnie jak 237 z 252 pacjentów (94 procent) nie zostało poddanych rewaskularyzacji przedoperacyjnej. Spośród 33 pacjentów losowo przydzielonych do rewaskularyzacji, którzy nie przeszli operacji naczyniowej, 10 zmarło po niepowikłanym CABG lub przezskórnej interwencji wieńcowej, 18 odrzuciło operację (5 na podstawie opinii lekarza pierwszego kontaktu), a ciężki stan współistniejący rozwinął się w 5. Of 15 pacjentów przydzielonych losowo do bez rewaskularyzacji przedoperacyjnej, którzy nie przeszli operacji naczyniowej, zmarło po nagłym CABG, 9 zmniejszyło się (3 na podstawie opinii lekarza pierwszego kontaktu), a ciężki stan współistnienia rozwinął się w 5. Wśród pacjentów poddanych unaczynieniu w chirurgii naczyniowej, w grupie poddanej rewaskularyzacji był znacznie dłuższy czas niż w grupie bez rewaskularyzacji. W grupie przeznaczonej do rewaskularyzacji operacja naczyniowa wystąpiła średnio po 48 dniach od CABG i 41 dni po przezskórnej interwencji wieńcowej. Read more „Rewaskularyzacja tętnic wieńcowych przed planowaną poważną chirurgią naczyniową ad 5”

Odnowa hojności: choroba, medycyna i jak żyć

Chociaż można by oczekiwać, że książka o wielkoduszności w medycynie będzie zawierała dyskusję o miłości w opiece zdrowotnej, Arthur W. Frank angażuje czytelnika jako osobę, która alternatywnie może być pacjentem lub lekarzem. Odnowienie hojności odnosi się do rzadko omawianej cnoty; jego podtytuł, Choroba, Medycyna i jak żyć, określa jego kontekst i intencję. Książka nie zawiera żadnych przepisów ani zasad życia, ale angażuje czytelnika w zestaw ćwiczeń, które przyciągają szerokie grono pisarzy, aby pokazać, jak wielkoduszność i wdzięczność są głównymi cechami etycznie rozsądnej praktyki medycznej. Ta refleksja jest wprost szczera i nigdy nie jest pedantyczna ani protekcjonalna. Read more „Odnowa hojności: choroba, medycyna i jak żyć”

Czynniki ryzyka związane ze stylem życia, cukrzycą i układem sercowo-naczyniowym 10 lat po operacji bariatrycznej

Utrata masy ciała jest związana z krótkotrwałym złagodzeniem i zapobieganiem ryzyku metabolicznemu i sercowo-naczyniowemu, ale nie wiadomo, czy korzyści te utrzymują się w czasie. Metody
Perspektywiczne, kontrolowane badanie szwedzkich podmiotów otyłych dotyczyło osób otyłych, które przeszły operację żołądka i jednocześnie porównywano konwencjonalnie leczonych otyłych osób z grupy kontrolnej. Obecnie podajemy dane uzupełniające dla pacjentów (średni wiek, 48 lat, średni wskaźnik masy ciała, 41), którzy byli zapisani na co najmniej 2 lata (4047 osób) lub 10 lat (1703 pacjentów) przed analizą (1 stycznia , 2004). Wskaźnik obserwacji po badaniach laboratoryjnych wyniósł 86,6 procent po 2 latach i 74,5 procent po 10 latach.
Wyniki
Po dwóch latach waga wzrosła o 0,1 procent w grupie kontrolnej i zmniejszyła się o 23,4 procent w grupie poddanej zabiegowi chirurgicznemu (P <0,001). Read more „Czynniki ryzyka związane ze stylem życia, cukrzycą i układem sercowo-naczyniowym 10 lat po operacji bariatrycznej”

DNA kałowy w porównaniu z kałem w celu wykrycia raka okrężnicy i odbytnicy u osób ze średnim ryzykiem

Chociaż badanie krwi utajonej w kale jest jedyną dostępną nieinwazyjną metodą przesiewową, która zmniejsza ryzyko zgonu z powodu raka jelita grubego, ma ograniczoną wrażliwość. Porównano metodę identyfikującą nieprawidłowy DNA w próbkach kału z badaniem krwi utajonej Hemoccult II w kale u osób ze średnim ryzykiem, bezobjawowych w wieku 50 lat lub starszych. Metody
Osoby spełniające kryteria przedłożyły jedną próbkę kału do analizy DNA, przeszły standardowe badanie Hemoccult II, a następnie przeszły kolonoskopię. Spośród 5486 uczestników, 4404 ukończyło wszystkie aspekty badania. Przeanalizowano podgrupę 2507 osób, w tym wszystkich z rozpoznaniem inwazyjnego gruczolakoraka lub zaawansowanego gruczolaka oraz losowo wybranych osobników bez polipów lub drugorzędowych polipów. Read more „DNA kałowy w porównaniu z kałem w celu wykrycia raka okrężnicy i odbytnicy u osób ze średnim ryzykiem”

Wpływ czynnika stymulującego kolonię na makrofagi myszy. Indukcja aktywności przeciwnowotworowej.

Czynnik stymulujący kolonię (CSF) oceniano pod kątem jego zdolności do stymulowania aktywności przeciwnowotworowej makrofagów. Mysie makrofagi otrzewnowe inkubowane z CSF przez 48 godzin hamowały inkorporację [3H [tymidyny (TdR) przez komórki guza P815 do około 20% wartości kontrolnych. Hamowanie makrofagów stymulowanych CSF było znacznie większe niż hamowanie przez niestymulowane makrofagi (P mniejsze niż 0,001). CSF miały niewielki bezpośredni wpływ na proliferację komórek nowotworowych lub samych makrofagów, co wskazuje, że w aktywności przeciwnowotworowej CSF pośredniczyły makrofagi. jest mało prawdopodobne, że zanieczyszczenia w preparatach CSF były odpowiedzialne za efekt, ponieważ CSF, który został oczyszczony do homogenności był tak aktywny jak surowe preparaty. Read more „Wpływ czynnika stymulującego kolonię na makrofagi myszy. Indukcja aktywności przeciwnowotworowej.”

Rola nadtlenku wodoru w niszczeniu hodowanych komórek śródbłonka za pośrednictwem neutrofili.

Ludzkie granulocyty obojętnochłonne stymulowane octanem mirystynianu forbolu były zdolne do niszczenia zawiesin lub monowarstw hodowanych ludzkich komórek śródbłonka. Cytotoksyczność zależna od neutrofili była związana ze stężeniem octanu mirystynianu forbolu, czasem inkubacji i liczbą neutrofilów. Cytolizy zapobiegano przez dodanie katalazy, podczas gdy dysmutaza ponadtlenkowa nie miała wpływu na cytotoksyczność. Dodanie inhibitorów hemu-enzymu, azydku lub cyjanku znacząco stymulowało uszkodzenia mediowane neutrofilem, podczas gdy egzogenna mieloperoksydaza nie stymulowała cytolizy. Neutrofile izolowane od pacjentów z przewlekłą chorobą ziarniniakową nie niszczą celów komórek śródbłonka, podczas gdy neutrofile z niedoborem mieloperoksydazy skutecznie pośredniczą w cytotoksyczności. Read more „Rola nadtlenku wodoru w niszczeniu hodowanych komórek śródbłonka za pośrednictwem neutrofili.”

Odzyskiwanie produkcji prostacykliny przez pozbawioną śródbłonka aortę królika. Krytyczna rola komórek mięśni gładkich neointimy.

Wydajność syntetyczną prostacykliny (PGI2) badano na powierzchni aorty w różnych odstępach czasu po usunięciu śródbłonka za pomocą cewnika balonowego. Wyniki skorelowano ze zmianami morfologicznymi w ścianie naczynia, widzianymi przez mikroskopię świetlną, skaningową i transmisyjną mikroskopię elektronową. Aby zbadać pojemność syntetyczną PGI2, zastosowaliśmy komorę inkubacyjną do powierzchni światła aorty; po stymulacji kwasem arachidonowym testowaliśmy PGI2 zsyntetyzowany za pomocą testu biologicznego i testu radioimmunologicznego. Syntezę PGI2 w aortach śródbłonkowych określono bezpośrednio po uszkodzeniu cewnika balonowego oraz w odstępach godziny i 2, 4, 15, 35 i 70 dni. Synteza PGI2 była niska po godzinie i zwiększała się w czasie, a poziomy w 35 i 70 dniu osiągały poziom prawidłowej tętnicy. Read more „Odzyskiwanie produkcji prostacykliny przez pozbawioną śródbłonka aortę królika. Krytyczna rola komórek mięśni gładkich neointimy.”

Rola substancji pobudzających wydzielanie insuliny w regulacji wiązania somatostatyny przez izolowane wysepki szczurzych.

Aby zbadać możliwą rolę interakcji między receptorem aligant-receptor, wiązanie somatostatyny mierzono w wysepkach w obecności różnych substancji, o których wiadomo, że pobudzają migrację pęcherzyków sekrecyjnych i łączą się z błoną plazmatyczną i uwalnianiem insuliny. Wysepki szczura inkubowano z glukozą, 30 i 300 mg / dl, przez 60 min. Po inkubacji zmierzono wiązanie somatostatyny. W wyspach preinkubowanych z glukozą, 300 mg / dl, wiązanie somatostatyny zwiększono o 250% w porównaniu z glukozą, 30 mg / dl (P <0,001). Wraz ze zwiększonym wiązaniem somatostatyny zwiększono wydzielanie insuliny. Read more „Rola substancji pobudzających wydzielanie insuliny w regulacji wiązania somatostatyny przez izolowane wysepki szczurzych.”

Mechanizmy patogenetyczne w zwłóknieniu płuc: indukowane kolagenem wytwarzanie czynników hamujących migrację i cytotoksyczność za pośrednictwem limfocytów.

Uniwersalne cechy histopatologii zwłóknieniowej choroby płuc to zaburzenie kolagenu miękiszowego i infiltracja miąższu z przewlekłymi komórkami zapalnymi. W celu określenia, czy ta reakcja komórkowa może być związana z autoimmunizacją z częścią pęcherzykowej tkanki śródmiąższowej, limfocyty krwi obwodowej poddano ekspozycji na ludzki kolagen typu I in vitro i oceniono pod kątem wytwarzania czynnika hamowania migracji i cytotoksyczności. Dane od 18 pacjentów z idiopatycznym włóknieniem płuc, 8 pacjentów ze zwłóknieniem płuc innym niż idiopatyczne włóknienie płuc, 12 pacjentów z niefibrotyczną chorobą płuc i 9 osób zdrowych wykazało, że krążące limfocyty z ponad 94% pacjentów z chorobą płuc włóknistą biorą udział w procesach, w których rozpoznanie kolagenu powoduje wytwarzanie czynnika hamującego migrację i lizę owczych krwinek czerwonych opłaszczonych kolagenem. Te indukowane kolagenem zjawiska komórkowe są eliminowane przez ludzką surowicę odpornościową limfocytów T. Wywołane kolagenem wytwarzanie czynnika hamowania i cytotoksyczność stwierdzono u mniej niż 20% pacjentów z chorobą niefibrotyczną i nie stwierdzono ich w prawidłowych ilościach. Read more „Mechanizmy patogenetyczne w zwłóknieniu płuc: indukowane kolagenem wytwarzanie czynników hamujących migrację i cytotoksyczność za pośrednictwem limfocytów.”