Oko nie może zobaczyć, czego umysł nie wie: okaleczenia żeńskich narządów płciowych

width=300Szacuje się, że 200 milionów kobiet zostało poddanych okaleczeniu żeńskich narządów płciowych (FGM), a 44 miliony to dziewczynki nie mające 15 lat. FGM to usunięcie części lub całości żeńskich narządów płciowych z przyczyn niemedycznych i często odbywa się to w traumatycznych, niesterylnych warunkach. FGM prowadzi do komplikacji medycznych i psychicznych dla samej chorej kobiety i może zaszkodzić przyszłym pokoleniom, które mogą cierpieć na komplikacje związane z porodem spowodowane przez FGM. Natychmiast po zabiegu dziewczyna lub kobieta mogą krwawić, zachorować na posocznicę, może dojść do zatrzymania moczu, a czasami śmierci. W dłuższej perspektywie kobiety, które doświadczyły okaleczeń żeńskich narządów płciowych, mogą cierpieć z powodu przewlekłych zaburzeń miesiączkowania, infekcji dróg moczowych, dyspareunii, zespołu stresu pourazowego lub depresji. Co więcej, FGM może prowadzić do zwiększenia częstości cięcia cesarskiego, a niektóre badania wykazały zwiększone wskaźniki zgonu niemowląt.

FGM to pogwałcenie praw człowieka, problem zdrowia publicznego i forma przemocy interpersonalnej. Pracownicy służby zdrowia muszą reagować na współczesne niewolnictwo, handel ludźmi, przemoc domową i napaść na tle seksualnym, muszą dysponować narzędziami do opieki nad osobami, które doświadczyły FGM.
[patrz też: armapol, receptory cholinergiczne, kauposil ]